รหัสทัวร์
ทัวร์
สายการบิน ประเทศ
ระยะเวลา ราคาเริ่มต้น 0 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ  
Update ครั้งล่าสุด 25 เม.ย. 61 

วันแรก สนามบินสุวรรณภุมิ (กรุงเทพฯ)  
20.30 น. นัดพบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ,  อาคารผู้โดยสารขาออก   ชั้น 4  ประตู 2   เคาน์เตอร์  C สายการบินไทย ( Thai Airway ) ...  โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
23.45 น.
ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น เกาะฮอกไกโด โดยเที่ยวบินที่  TG 670
** ทางเราขอสงวนสิทธิ์การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินไทยแอร์เวย์  เนื่องจากต้องเป็นไปตามกฏระเบียบของสายการบินสำหรับการสุ่มจับที่นั่งว่างบนเครื่องให้กับลูกค้า  **  [ บริการอาหารร้อน บนเครื่อง ] **
   
วันที่สอง สนามบินชินชิโตเสะ – เมืองอาซาฮีคาว่า – หมู่บ้านราเมน – บิเอะ – ฟูราโน่ – สวนดอกไม้ชิคิไซ โนะโอกะ – ฟาร์มโทมิตะ – เมืองยูบาริ
08.00 น.
เดินทางถึง สนามบินชินชิโตเสะ  เมืองซัปโปโร  เกาะฮอกไกโด  ...
นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ... 
09.00 น.
ไกด์จะนำท่านไปขึ้นรถบัสที่เตรียมไว้ .. และเข้าสู่โปรแกรมท่องเที่ยว เริ่มจาก เมืองอาซาฮีคาว่า (Asahikawa) ที่ตั้งอยู่กลางเกาะฮอกไกโด .. เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเมืองซัปโปโร .. พาทุกท่านไปยัง หมู่บ้านราเมน (Ramen Village) ซึ่งเมืองแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์การทำราเมน มาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีน้ำซุปแบบฉบับของตัวเอง โดยหมู่บ้านราเมน ถือกำเนิดมาในปี 1996  เพื่อให้เหล่านักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสรสชาตแบบดั้งเดิมของร้านราเมนที่มีชื่อเสียงทั้ง 8 ร้านได้อย่างเต็มที่
** อิสระ อาหารกลางวัน @ หมู่บ้านราเมน แห่งนี้ **
หลังจากนั้น  เดินทางไปยัง  เมืองบิเอะ ( Biei )  ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า Small Town Of The Most Beautiful Hills  ความน่ารักของเมืองนี้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิวระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สีเหลืองทองตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขาชมความงามของภูเขาไดเสทซึ นับเป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปและบันทึกไว้ในความทรงจำอย่างยิ่ง .. และนำท่านไป สวนดอกไม้ชิคิไซ โนะโอกะ ( Shikisai no oka) ให้ท่านเที่ยวชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม กับสวนที่ได้รับสมญานามว่าเป็น Flower Paradise พบกับความงามของเหล่ามวลดอกไม้ที่แข่งกัน อวดสีสันกันเหมือนพรมหลากสีที่เบ่งบานพร้อมกัน  ..
จากนั้นไปต่อที่ เมืองฟูราโน่  ( Furano ) ไปยัง ฟาร์มโทมิตะ (Tomita Farm) สัมผัสความงดงาม และอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ณ ทุ่งดอกไม้ นานาพันธุ์ ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย โดยเฉพาะ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์  ที่มีชื่อเสียงประจำฟาร์มแห่งนี้ ซึ่งจะบานเต็มที่ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม-ต้นสิงหาคม  ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมมากมายในทุกๆปี
** ( ระยะเวลาในการบานของดอกลาเวนเดอร์ ขึ้นกับสภาพอากาศในแต่ละปี ) ** 
ได้เวลาอันสมควร .. เดินทางไปยัง เมืองยูบาริ (Yubari)  เมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องการปลูกเมล่อนได้หอมหวานที่สุดของเกาะฮอกไกโด
ที่พัก YUBARI  RESORT   หรือเทียบเท่า 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
** พิเศษ ขาปูยักษ์ ไม่อั้น และ ชิม เมล่อน ยูบาริ ผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองนี้(ชิมเมลอนเฉพาะกรุ๊ปที่เดือนทางเดือนสิงหาคม เท่านั้น)**
หลังอาหาร .. ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศการแช่ออนเซ็น หรือ แช่น้ำแร่ ในแบบฉบับชาวญี่ปุ่น  โดยที่มีความเชื่อว่า จะคลายความเหนื่อยล้า และ ผิวพรรณจะสวยงามเปล่งปลั่งกลับมามีชีวิตชีวาได้ตามเดิม
 

วันที่สาม 
เมืองยูบาริ - โนโบริเบ็ตสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ถ่ายรูปกับ ภูเขาโชวะ ชินซัน – ทะเลสาบโทยะ – ซัปโปโร
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น ทำการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทาง นำท่านไปที่ เมืองโนโบริเบ็ตสึ ( Noboribetsu ) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของบ่อน้ำพุร้อน .. 
แวะชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ ( Jikokudani Valley ) เป็นหุบเขาที่อยู่ในบริเวณโนโบริเบ็ตสึ ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยควันสีขาวพวยพุ่งออกมาจากซอกหินนั้น เพราะน้ำที่บริเวณนี้จะมีแร่กำมะถันอยู่มาก  ทำให้ที่แห่งนี้ดูกลายเป็น “ดินแดนโลกันต์” ตามชื่อของมันนั่นเอง  ..  
จากนั้น เดินทางไปที่ ภูเขาโชวะชินซัน (Mt.Showa-Shinzan) ซึ่งเป็นหนึ่งในภูเขารุ่นใหม่ของประเทศญี่ปุ่น  มีความสูง 290 เมตรโดยประมาณและ มีภูเขาไฟอูสุ  ( Mt.Usu ) อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน  ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ใกล้กับทะเลสาบโทยะ (Lake Toya)  ในอดีตเคยระเบิดมาแล้ว 4 ครั้งในรอบ 100 ปี และครั้งล่าสุดที่มีการปะทุนั้น เกิดขึ้นในปี 2000  ... 
**  ท่านสามารถจ่ายเงินเพื่อ นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นไปชมทัศนียภาพบนภูเขาไฟอูสุได้  และหากมองจากบนนั้นลงมาท่านจะเห็นวิวของทะเลสาบโตยะ อย่างสวยงามที่สุด **
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้น  แวะไปถ่ายรูปกับ  ทะเลสาบโทยะ ( Lake Toya ) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟอูสุระเบิด ตั้งอยู่ใกล้กับ ทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่น้ำจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว ในหน้าร้อน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสำหรับเดินเล่น ปั่นจักรยาน หรือล่องเรือชมทิวทัศน์ อันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ (Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล่นได้ (ยกเว้นฤดูหนาว) และในช่วงไฮท์ซีซั่น ประมาณเดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม จะมีการจุดพลุในเวลา 20:45 ของทุกๆคืน ..  ได้เวลาอันสมควร  เดินทางกลับมายัง เมืองซัปโปโร  เมืองหลักของเกาะฮอกไกโด และใหญ่เป็นอันดับห้าของประเทศ 
พักที่
TMACK  CITY  HOTEL   หรือเทียบเท่า 
** อิสระอาหารค่ำ  ตามอัธยาศัย **
 

วันที่สี่ ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลต ชิโรย โคยบิโตะ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –เดินเล่นถนนซาไกมาจิ – โรงงานเครื่องแก้วคิไทจิ – ซัปโปโร -  อิออน มอลล์  - DUTY FREE -  ช้อปปิ้งดองกี้โฮเต  ย่านทานูกิ โคจิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังจากนั้น เดินทางไปยัง  โรงงานช็อคโกแลตชิโรย โคยบิโตะ หรือ  Shiroi Koibito Chocolate Park  เป็น Theme park ที่สร้างโดยบริษัท อิชิยะ (Ishiya) ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรขนมคุ๊กกี้ที่มีแผ่นคุ๊กกี้เนยบางๆ สองแผ่นประกบเข้ากับชั้นช๊อคโกแลตขาว จนได้ชื่อว่า Shiroi Koibito (แปลว่า คนรักสีขาว) และปัจจุบันนี้ก็เป็นของฝากขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว .. ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมของที่นี่ทั้งรูปแบบภายนอกอาคารที่ตกแต่งอย่างน่ารัก ส่วนภายในจะมีทั้งโซนขายของที่ระลึก คาเฟ่ และ  ท่านสามารถจ่ายค่าเข้าชมโรงงานเพิ่มเติมได้ กรณีต้องกาชมกระบวนการผลิตช๊อคโกแลตของที่นี่โดยผ่านกระจกใสขนาดใหญ่ได้   
จากนั้น เดินทางไปยัง เมืองโอตารุ ( Otaru ) เมืองท่าที่อยู่ทางตอนเหนือ ของซัปโปโร .. มีจุดเด่นในเรื่อง “คลอง” ที่สวยงาม และโกดัง สมัยก่อนที่เรียงรายรอบคลองเป็นฉากหลังไปตลอดเส้นทาง   ... ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ คลองโอตารุ  ( Otaru Canal ) ที่มีความสวยงามอย่างมากตลอดข้างทาง และไปแวะที่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (music box museum)  ที่สร้างขึ้นในปี 1910 เป็นอาคารเก่า 2 ชั้นทำด้วยอิฐแดง โดยที่ภายในมีกล่องดนตรีมากมายให้เลือกซื้อกลับเป็นของฝาก และยังสามารถตกแต่งลวดลายเองได้ด้วย ... อีกทั้งด้านหน้าอาคารแห่งนี้ก็มี นาฬิกาไอน้ำ (steam clock) ซึ่งเป็นของที่ส่งตรงมาเมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา และเป็น 1 ใน 2 เรือนในโลกเท่านั้น ...  และทุกท่านจะได้อิสระเดินเล่นที่  ถนนซาไกมาจิ ( Sakaimachi Street ) เป็นถนนค้าขายที่ได้รับการอนุรักษ์ ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ต้นยุค 1900  เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ และการค้าการขนส่งที่หลากหลาย เต็มไปด้วยบริษัท Shipping  อาคารต่างๆเป็นแบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย  รวมไปถึงร้านชีสเค้ก อันเลื่องชื่อ Le Tao ก็ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วยเช่นกัน   และหนึ่งในร้านที่น่าสนใจนั่นคือ โรงงานเครื่องแก้วคิไทจิ  ( Kitaichi glass store house )  สร้างเมื่อปี 1891 โดยใช้หินเป็นส่วนประกอบของอาคาร .. มีอีกชื่อคือ Sangokan แปลว่า บ้านหลังที่สาม .. ภายในมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นเครื่องแก้ว ทั้งภาชนะเครื่องครัวต่างๆ และมีห้องน้ำชาที่ประดับโคมไฟถึง 167 ตัวเพื่อสร้างบรรยากาศที่สุดแสนจะประทับใจอีกด้วย  
** อิสระอาหารกลางวัน  ตามอัธยาศัย ณ ถนนซาไกมาจิ **
ได้เวลาอันสมควร  กลับมายังเมืองซัปโปโร อีกครั้ง ... พาทุกท่านไปที่   AEON  SAPPORO  SOEN   ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ ของเครืออิออน  เพียบพร้อมไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน ไม่ว่าจะเป็น Muji , Sanrio Store , 100 Yen Shop ,ร้านขายยาและเครื่องสำอางค์  , ร้านรองเท้า ฯลฯ  และยังมี ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในส่วนของ Jusco ที่รวมของสด ของแห้ง อีกมากมาย   ...
จากนั้น นำท่านไปช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี  DUTY FREE ....  และสุดท้ายของวัน ไปช้อปปิ้งที่  ย่านทานุกิโคจิ ( Tanuki Koji ) เป็นย่านช้อปปิ้งโดยสร้างหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ซึ่งมีความยาว 1 กิโลเมตร (ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถึงแม่น้ำ Sosei  .. สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน  ขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องสำอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ้า ร้านดองกี้โฮเต ( Donqi Hote ) และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมาย โดยย่านนี้เป็นตลาดเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ตั้งแต่ 1873  ปัจจุบันมีการจัดเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทานุกิ ในฤดูร้อน(กรกฎาคม-สิงหาคม) ก็จะประดับประดาไปด้วยไฟ และตกแต่งอย่างสวยงาม
** อิสระอาหารค่ำ  ตามอัธยาศัย **
พักที่ TMACK  CITY  HOTEL   หรือเทียบเท่า
 

วันที่ห้า สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. ทำการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง  สนามบินชินชิโตเสะ
08.00 น.
ถึง สนามบินชินชิโตเสะ  .. ทำการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ
( โปรดอย่าลืมว่า ทางสายการบินให้น้ำหนักกระเป๋าต่อท่าน ไม่เกิน  30 กิโลกรัม )
10.30 น.
ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ  โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่   TG 671
15.30 น. เดินทางถึง  สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ   .. โดยสวัสดิภาพ
 


  
นับตั้งแต่รัฐบาลญี่ปุ่น เปิดให้นักท่องเที่ยวไทยไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นโดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่า มาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ได้ก้าวขึ้นมาเป็นเส้นทัวร์ต่างประเทศยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวไทย บ้างก็อยากไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และหลากหลาย บ้างก็อยากไปเห็นความเจริญของญี่ปุ่น บ้างก็อยากไปดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนญี่ปุ่น บ้างก็อยากไปลิ้มลองอาหารญี่ปุ่นต้นตำหรับอันแสนอร่อย ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่น ด้วยวัตถุประสงค์หลักอันใด JapanSmileTour.Com โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ก็พร้อมที่จะพาท่านเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่น ตามที่ใจท่านต้องการ

             

                    

Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 087-586-0909  097-431-7878
Line id : @wtravel
 
อีเมลล์ tour@worantex.com
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ 
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ 
และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image